HOTLINE: 0914-026-183

Dịch vụ quay phim theo yêu cầu

Dịch vụ quay phim chụp ảnh mỗi khi có sự kiện lớn trong đời là nhu cầu thiết yếu mà ai cũng có. Vậy chi phí dịch vụ hiện nay ở Việt Nam là khá cao, những khách hàng như sinh viên hay vợ chồng mới cưới thì đó quả là một khó khăn