Thông tin

Dịch vụ livestream tại studio

Phát trực tiếp có vẻ khó nhưng thực ra không khó như nó có vẻ. Vì studio của chúng tôi đã đi kèm với tất cả các loại thiết bị mà bạn sẽ cần, đó là một điều ít bạn phải lo lắng. Chúng tôi cũng sản xuất luồng trực tiếp hàng ngày, hàng tuần / hàng tháng của bạn trên nhiều mạng phân phối nội dung như Youtube, Facebook hoặc thậm chí trang web của bạn. Hoặc chúng tôi có thể phát trực tiếp tới tất cả các mạng này cùng một lúc.