Tin tức khác

DỊCH VỤ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐẦY KINH NGHIỆM

Dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình là một dịch vụ mang đặc thù riêng tách biệt hẳn so với các lĩnh vực quay phim khác. Dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình đòi hỏi đội ngũ ekip phải linh hoạt trong từng hoàn cảnh, thiết kế bố cục âm thanh ánh sáng hợp lý nhằm làm nổi bật nhân vật chính của chương trình, sắp xếp các cảnh một cách logic để có thể tận dụng triệt để thời gian và nguồn nhân lực.