Thông tin

Cung cấp PG chuyên nghiệp cho sự kiện

Truyền Thông Sài Gòn cung cấp PG có nhiều kỹ năng bài bản để phục vụ trong các buổi sự kiện bao gồm việc đón khách, chào khách, dẫn khách vào dự sự kiện, phát tờ rơi quảng cáo, bê khay trao quà, ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ MC dẫn chương trình chuyên nghiệp để sự kiện của bạn thêm hoàn hảo.