Tin tức sự kiện

Dịch vụ livestream chiến lược mới cho nhiều công ty

Đối với Truyền Thông Sài Gòn, dịch vụ Livestream đã trở thành một phần của công ty của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng và làm điều đó một cách nhất quán và mọi thứ luôn trong ngân sách. Cung cấp kết nối đó với các nhân viên toàn cầu của bạn là hoàn toàn xứng đáng.