Tin tức sự kiện

DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN HÀNG ĐẦU TẠI TP HCM

Theo thống kê, Việt Nam có hàng trăm doanh nghiêp, tổ chức cung ứng dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhỏ, lẻ hoạt động không chuyên khác. Tuy nhiên, các công ty sự kiện tại Tp HCM được đánh giá là nhiều nhưng không “chất”. Chính vì vậy các doanh nghiệp không được phép ngừng nổ lực, cạnh tranh nhau để trở thành dịch vụ tổ chức sự kiện hàng đầu tại Tp HCM.