Thông tin

SG media Tuyển dụng nhân sự cộng tác theo dự án

Vì khối lượng công việc vào dịp cuối năm tăng cao nên để đáp ứng được nhu cầu khách hàng SG media cần tuyển dụng một số vị trí như sau: MC - ĐẠO DIỄN - QUAY PHIM - DỰNG PHIM - CHỤP HÌNH